Hotels-canary-islands.com
Menu

Hotels zoeken

Selecteer datum

Selecteer datum

U mag reserveren voor een maximale periode van 30 dagen. Vul een andere datum in.

Lectori salutem!

Dit is mijn virtuele plek om te delen wat ik aan feiten heb gevonden in een wereld die in alle mogelijke disciplines volslagen tegenovergesteld is aan wat ons wordt voorgespiegeld.

Als medisch research journalist ben ik vanuit mijn verkenningen binnen het medisch circuit via de onlogica en onwaarheiden die ik daar meemaakte en hoorde, ten slotte vanzelf terechtgekomen bij de gedocumenteerde feiten in de geschiedenis.

En zo heb ik gemerkt dat, waar ik ook kijk, het elke dag ‘omgekeerde wereld’ is: in economie, geneeskunde, onderwijs, milieu, vul maar in!

NIETS blijkt te zijn zoals wij hebben geleerd om te denken dat het is.

Enkele voorbeelden:

  • Vaccinaties zijn in werkelijkheid levensgevaarlijk, en alleen effectief in het creëren van levenslange patiënten, profijtelijk voor artsen en Big Farma. Vaccins zijn niets anders dan biologische wapens die het menselijke genoom vervuilen met dierlijk DNA en RNA en zo permanent veranderen;
  • E-nummers, de chemische substanties ingemetseld in onze huidige — verarmde, bewerkte, bestraalde, genetisch gemanipuleerde — ‘voeding’, variëren van wezensvreemd, tot ronduit giftig voor ons lichaam, onze vruchtbaarheid en onze hersenen;
  • Westerse geneeskunde geneest in werkelijkheid helemaal niets, maar verschuift alleen symptomen. Immers: de gezondheids’zorg’ en de farmaceutische industrie hebben uitsluitend belang bij veel ziekten en veel patiënten’.Medicijnen blijken in de rij ‘bijwerkingen’ die in de bijsluiter worden genoemd, precies op te leveren waartegen ze worden geslikt (vgl. Ritalin en Prozac);
  • Bestralingchemotherapie, bepaalde onderzoeksmethoden en andere medische standaardprocedures zoals foetale echo’s en mammogrammen brengen het menselijk lichaam ernstige en vaak onherstelbare schade toe;
  • De spaarlamp, de gedwongen vervanging van de ouderwetse gloeilamp, stelt ons bloot aan lichtgolfpatronen die negatief werken op gezonde hersenfrequenties. Bovendien hebben spaarlampen niet alleen een veel kortere levensduur dan wordt beweerd, zij bevatten kwik. Wanneer zo’n lamp breekt, creëert dat een regelrechte milieuramp in huis;
  • De mest-injecties die  boeren worden gedwongen in hun landbouwgronden toe te passen, verzieken de bodem, doden nuttige bodemmicroben en dragen alleen maar bij aan gewasverarming, minder goede oogsten, hogere voedselprijzen en voedseltekorten;
  • Kerncentrales zijn de meest omslachtige, minst productieve, en millennia lang milieu vergiftigende manier om energie te winnen. Het creëren van stoom voor het opwekken van elektriciteit met olie is veel schoner, en aanzienlijk goedkoper, productiever en veiliger. Nòg verstandiger is om de bestaande, maar consequent tegengehouden methoden van vrije energie te gaan toepassen;
  • Dagelijks worden chemtrails over ons uitgestort: de niet-oplossende, steeds breder uitwaaierende vliegtuigsporen vol chemicaliën, giftige metalen (aluminium, barium) en andere gevaarlijke stoffen. Naast het feit dat chemtrails ons vergiftigen, beperken zij zowel de kracht van de zonnestralen, als het aantal zonne-uren. Dit heeft negatieve gevolgen voor zowel de mens (gebrek aan vitamine D), als voor dieren en gewassen (voedseltekorten). Toch beweren over de hele wereld  overheden ‘van niets te weten’ en weigeren zij het fenomeen chemtrails te benoemen, laat staan serieus te onderzoeken;
  • Organisaties en instituten die beweren onze veiligheid te bewaken, worden merendeels gefinancierd door de industrie die zij worden verwacht te controleren (vgl. Voedingscentrum, Gezondheidsraad, RIVM, Consumentenbond, de rij is eindeloos!).

 

“Everything government touches turns into crap.”

Ringo Starr

 

Cynisch als het mag klinken, mijn conclusie is dat iedere keer dat een overheid, een lid van het corporate establishment, of een andere trekpop van de macht-achter-de-macht ons iets oplegt, waarbij de keuze bestaat tussen een voor de mens heilzaam of vernietigend alternatief,  steevast de beschadigende en vernietigende opties worden gekozen…

Zo worden de gevonden toepassingen van vrije energie geweerd en de prijzen voor olie (waarvan er meer dan plenty voorhanden is) steeds verder kunstmatig opgekrikt. Aangetoond genezende kankertherapieën worden in het Rockefeller Institute buiten ons bereik ‘opgeborgen’, terwijl de ontdekkers daarvan belachelijk worden gemaakt, verguisd of ‘gezelfmoord’. Evenzo zijn de bewijzen systematisch ‘verdwenen’ dat mobiele telefoons hersentumoren en allerhande andere soorten kanker kunnen veroorzaken. Want let wel: de straling van mobiele telefoons heeft behalve in het oor en de hersenen, ook effecten op de rest van het lichaam: een mobieltje in een mannenbroekzak vernietigt de kwaliteit van zijn sperma, terwijl de telefoonmasten ook kunnen worden misbruikt voor het verzengen van een gebied met stemming veranderende elektromagnetische frekwenties: agressie, depressie en/of lethargie op bestelling!

De sleutel die het cryptogram van al dit soort van misleiding en bedrog ineens helder kan maken, is te vinden in het feit dat de politieke pratende hoofden die ons dagelijks in het nieuws en op de televisie als leiders en autoriteitsfiguren worden voorgeschoteld, in werkelijkheid marionetten zijn. Zij worden aangestuurd van achter de coulissen, en moeten een beleid uitvoeren waarover alleen hardop wordt gesproken onder banksters, gekroonde hoofden en ‘gekozen’ staatshoofden — achter de gesloten deuren van o.m. de Bilderberg conferenties, de Council on Foreign Relations, en de Bohemian Grove.

We worden beduveld waar we bij staan!

Hoe vaak heeft een lid van onze eigen ‘overheid’ geen ‘geheim’ overleg, of  legt hij een wettelijk verkregen volksbeslissing doodleuk naast zich neer? Dwars door ons glasheldere ‘Nee’ in het referendum van 2005 tegen de Europese grondwet, zette Balkenende in 2009 in Lissabon zijn ‘Ja’-handtekening.

Daarmee leverde hij Nederland over aan de EU: volgende opmaat naar de Nieuwe Wereld Orde die in 1951 tastbaar begon met de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (RGKS) en via de Europese Economische Gemeenschap (EEG, 1958) en de Europese Gemeenschap (EG, 1993) nu is gevorderd naar de Europese Unie (EU, 2009)… De pan met kikkers in Europa werd iedere paar jaar een paar graden heter!

En ook: hoe vaak worden er bij WOB-verzoeken (Wet Openbaarheid Bestuur) geen documenten vrijgegeven waarin het grootste deel van — de meest relevante — informatie door dikke zwarte viltstiftstrepen onleesbaar is gemaakt? Hoe ‘openbaar’ is dat?

Hoe meer mensen zich bewust worden van al deze dubbele agenda’s, en simpelweg “Nee” zeggen tegen al de manieren waarop de leden van de cryptocratie — de grijpgrage psychopate  ‘macht achter de macht’ — ons op alle zichtbare en onzichtbare terreinen willen onderwerpen aan hun zieke, van geweten en empathie verstoken gezag, en hoe meer mensen vooral ook naar dat “Nee” gaan handelen, hoe lichter en veiliger WIJ onze wereld kunnen maken…

Burgerlijke ongehoorzaamheid is een DEUGD, en zou ons aller motto moeten zijn.

Word wakker en ‘Wees de verandering die je in de wereld wilt zien‘!

 

“Mijn volk gaat ten gronde

door gebrek aan kennis.”

Hosea

5 sterren

4 sterren

3 sterren

2 sterren

Zonder beoordeling